SzívTudat Központ - a jelenlegi struktúra összefüggései - visszatartó erők a Nemzeti Tudatsíkú Összefogástól, az Összeadódástól-Együttműködéstől a Változásban! Hogyan lehet ezen tudatosan segíteni?
 

Azt hiszem ezzel nem fogom a 3.dimenziós mátrix és a 4.dimenziós spirituális-bizniszbe kötöttek közötti népszerűségemet növelni, de a valódi ENERGETIKÁT és a Belső Igazságot csak ki kell mondani, hogy a helyére tudjanak kerülni a dolgok, érthető legyen a TUDAT és LÉLEKEVOLÚCIÓ valódi változása a NEMZETI TUDATSÍK szintjére bekötött lelkek számára gyakorlatiasan, praktikusan.

 

Tudom, hogy sokak nem is fogják ezt érteni, mivel egésze kicsi kortól mindenki ebbe a belenyomó, kívülről kontrolláló, mások által szabályozott rendszerbe szocializálódott bele.

Nem is ismernek mást.

El sem tudják képzelni, hogy ne aszerint létezzenek, hogy valaki kívülről megmondja, aminek vagy ellentart, vagy beletörik, megadja magát neki.

Mivel mindenki így működik, és csak ezt ismerte eddig, így az első reakció, hogy

"de akkor mi lesz, ha mindenki azt csinál amit akar? Mert akkor anarchia lesz... "

Ebből látszik, hogy saját magát is csak egy külső irányító, és kontroll által vezérelten érzi biztonságban, és ha nem külső kontroll, akkor annak az ellentéte az anarchia.

Ezt a buta kérdést és választ csak onnan lehet feltenni, és adni, aki még nem tudja, -mert sosem tapasztalta-

a BELSŐ RENDET Ön-Magában, önmagán belül másoktól FÜGGETLENÜL.

Tehát amíg függ és csimpaszkodik másokba, amíg szüksége van arra, hogy mások tartsák meg, vagy mások irányítsák, addig nem érti, csak addig.

 

Van Belső Rend,  ---> külső kitalált rendőrség helyett

van Belső Igazság, ---> külső kitalált igazságszolgáltatás helyett

van Belső Biztonság, ---> külső biztosítók helyett

van Belső Tudás,  ---> kívülről kitalált, mások által összeollózott, szabályozott memorizált tanítás helyett

van Belső Vezettetés, ---> kívülről kitalált politikai vezetők helyett

van Belső Hang, ----> kívülről manipulált megmondó média hang helyett

van belső FORRÁS ENERGIA, ----> kívülről megbetegítő orvos-gyógyszer-kórház ipar helyett, és másoktól elszívó élősködő energia helyett.

 

és akkor van Szabad önálló, független ÉLET.

 

A valós Rendben, szervesen mindennel és mindenkivel egységben így a nemzeti tudatsíkba egybe kötődve is, mint közbenső kötödés réteg.

 

De ezeket belül találjuk meg, ön-magunkon belül, és amíg kifelé nézünk, amíg kifelé pörgünk, amíg kintről várjuk, addig az van.

vagy ez van, vagy az.

 

A szerves létezésben nincs Anarchia, mert ott mindenkinek egyetlen valós helye van energetikailag! Mindenki Egyedi, Egyszeri, másolhatatlan, pótolhatatlan a saját valódi helyén.

A szerves rendben Egy-Test, Egy-Lény vagyunk, és mind részei vagyunk.

Van aki fej- rész, és ott van a kozmikus tudás.

Van aki rend-rész és akkor az a minőség egy önmagában belülről rendet sugárzó lélekminőség.

Van aki test-rész, akik a földdel vannak szoros, szerves kapcsolatban, és ők a testet ellátó minőségek az egységen belül.

Van aki kéz-rész és akkor ők a szerves egy-testen belül a gyógyító minőségeink, vagy a cselekvő létrehozó, manifesztáló minőségeink...

Van aki-láb rész és akkor ők az összekötők, a kapcsolat fenntartók a részek között, akik mozognak a térben...

és így tovább...

 

és mind keresztül kapcsolódunk egybe?

 

A Közös Egyetlen Kapocs a Szív.

Ott tudunk EGY-Mással találkozni, azon keresztül.

Kívül nem halljuk meg egymást, csak a MAG-unkon keresztül, mert akkor kötődik a tudatunk a közös Nemzeti tudatsíkú Mag-Hálóra.

Ha a 3.dimenziós mátrixba kötött fejek beszélgetnek egymással, ott nem tudnak szót érteni, ott csak egyezségek, paktumok, titkos megbeszélések születhetnek.

A Változást belül hajtjuk végre, saját magunkon keresztül, és utána ahhoz alakul a külvilágunk.

Tehát nem a külvilágunkkal tárgyalgatunk, hogy változást érjünk el a kívül, se egyéni szinten, se Nemzeti-Tudat Sík szintjén összeadódott Tudatokként.

A 3.dimenziós mátrixban kötött emberek közötti, vagy nemzetek, országok közötti  megállapodásokat FELÜLÍRJA ENERGETIKAI szinten az 5.dimenziós SZÍV-TÉR TÁRSTEREMTÉS minősége, frekvenciája.

Ez magától alakul át, ha nemzeti tudat sík szintjén van elég Krisztus/Kristály LÉLEK és TUDAT, netán eredetmagszintű Kozmikus Tudat minőség, akin keresztül történik.

Ez a VALÓSÁG és az EGYSÉG Tudati Nézőpontja.

 

Mindenki a a valós helyén és minőségében felismeri magát, az felismeri a többieket, és már tudja mondani a többieknek, hogy kik ők, és ezen keresztül emlékeztetjük egymást, egymásra.

Így fordulunk a közös szerves nemzeti-tudat síkú egységünkben mind a helyünkre.

 

Ajánlom az alábbi hanganyagokat meghallgatni még:

(14) III. Hazatérés-összeadódás-Együttműködés-Teremtéshullám (Fehér varázsló Hullám) második szakasza 5-9 nap Magyarság nemzettudat-Kárpát-medence mint Földi Paradicsom és Égi Bárka 08.04-08.08.

 

VII. Mátrixról leválás tünetei nemzeti tudatsíkon egyéni fizikai, és Államigazgatási struktúra szintű átmozdulás - Fabijenna telefonbeszélgetés - Shana következő fázis

 

(19) Kik a Valódi Hitelesek, Hogyan Hitelesítjük EGY-MÁS-t. Külső Értékmérőről a BELSŐ ÉRTÉKMÉRŐRE ÁTFORDULÁS ez történik MOST! Fizikai aranyfedezetről a az Arany Frekvencia Fedezetre