SzívTudat Központ - III. Hazatérés-összeadódás-Együttműködés-Teremtéshullám (Fehér varázsló Hullám) második szakasza 5-9 nap Magyarság nemzettudat-Kárpát-medence mint Földi Paradicsom és Égi Bárka 08.04-08.08.

III. Hazatérés-összeadódás-Együttműködés-Teremtéshullám (Fehér varázsló Hullám) második szakasza 5-9 nap Magyarság nemzettudat-Kárpát-medence mint Földi Paradicsom és Égi Bárka 08.04-08.08.

                  hangfelvétel |  
 

Anya, Föld, Szülő, Szülő-Föld, Anya-Föld, Kárpát-medence - Földi-Bárka- Égi Bárka "Tékozló Fiú hazatér"

Nemzeti Tudat-Sík:
 Magyarság nemzettudat - ciklusváltás

Ki tartozik bele?

Mindenki aki erre a helyre, területre született be.

A hely rezgése, és összes nemzeti tudatsíkú kollektív tudati emléktára és minőségei benne rezeg minden ide beszülető lélek egyedi mátrixában, egyedi tudatalatti rétegében, mint meghatározó ALAP.

Még pedig a gyökér alap.

A tartó, a megtartó, amire lehet építkezni, amibe bele lehet ágyazódni biztonsággal, stabilan.

Ha ezt nem Értékeljük, ha ezt megtagadjuk, ha ennek ellentartunk, ha ezt kihasználjuk, ha ezt kijátsszuk, ha ezt elkótyavetyéljük, ha ezt kiértékesítjük, ha ezt kiszipolyozzuk, vagy bármi olyasmit teszünk vele, ami által pusztul, eltűnik, leromlik, stb...

az mind-mind visszahat mindenki egyedi energetikai terére is, és amíg tudattalanul van ide bekötve, addig minden ami a nemzeti tudatsíkban történik vezetők, bárki által, az visszahat az egyénre, és nem fogja érteni, miért érzi így-úgy magát. 

Ezért, hogy az egyéni belső stabilitást, és belső Önértékelést egy kicsit megerősítsük, megtámogassuk és felülírhassuk ebből az irányból is, kérnénk az 

EGYÜTTMŰKÖDŐ-Összeadódó Teremtés Varázsló Hullámban részt vetteket, hogy egy picikét mélyedjenek bele akár ebbe a síkba is, MAG-ukon keresztül magukért, és így mindenkiért, akikkel egybe kötődünk ezen a síkon.

 

KÁRPÁTMEDENCE A FÖLDI PARADICSOMKERT I.

"Őseink pontosan tudták, hogy népünknek miért pont ezt a területet választották élő-és lakóhelyéül. A jelenleginél jobban kellene megbecsülnünk azt a Szent helyet, melynek gazdagsága -születésünk okán-  számunkra ma természetes. Ha eddig még nem tetted meg, mostantól értékeld más szemmel azt a területet, melyet szülőföldedként tisztelhetsz!"

 

Részletek a hosszú cikkből:

"A magyarság eredettudata a vízözön korszakáig vezet vissza. A víz okozta pusztulás után újjászülető élet és emberi kultúra forrásának hordozója, közvetítője. Az özönvíz után az elsüllyedt földrész, Atlantisz ősi tudását hoztuk magunkkal a Kárpát-medencébe. Ezért történhetett meg, hogy az özönvíz után az eredendő tudás a víz által el nem borított területről, a Kárpát-medencéből terjedt el a Föld többi tájára."

"1. rész

Kárpát-medence (értsd alatta a teljes Kárpát-medencei területet)

 Noé bárkája:

Mostantól felejtsd el, hogy hazánk egy semmit nem érő, szegény kis átjáróház. Nem véletlenül sulykolják hosszú idő óta a hivatalos tanrend szerint, a merjünk kicsik lenni ideológiáját. Tisztában kell végre lennünk azzal, hogy milyen terület birtokosai vagyunk, mekkora a felelősségünk őseink hagyatékának kezelésében, a jövő nemzedéknek történő megmentésében. A jégkorszak ideje alatt a Kárpát-medence biztosította a fajok számára a fennmaradást, a túlélést. A Kárpátokon túli területeket vastag jégtakaró borította. Vonulata több ezer évvel ezelőtt is megvédte a belső területeket. A klíma itt elegendően enyhe volt ahhoz, hogy a populáció életben maradjon és a jég felolvadását követően az élet újból elindulhasson. Olyan, mint Noé bárkája. A Pilis hegységben található Noé hegye.

 A mag:

A történelem során eredendően a magot, a középpontot, a kiindulópontot, az emberiség bölcsőjét jelentette és jelenti ma is. A Kárpát-medence a Földnek az a helye, mely emberi számítások szerint a legnagyobb katasztrófák bekövetkezése esetén is védelmet nyújt az itt lakóknak: szélsőségektől mentes éghajlat, jéghegyek olvadása, viszonylagos földrengésmentesség, hurrikánok, tornádók, ciklonoktól való védettség. Rendkívüli adottságokkal rendelkezik.

 Teljes területi, földrajzi egység:

Zártsága és védettsége felhívja magára a figyelmet. Kitüntetett a Kárpátoknak az anyaölszerű, biztonságot nyújtó, óvó, védő szerepe. Minden itt élő ember számára menedéket nyújt. A Kárpátok ölelése évszázadokon keresztül védettséget biztosított egy kívülről jövő esetleges támadás ellen. Az ellenségnek nincs lehetősége könnyűszerrel lerohanni az országot.

Történészek által elismerten olyan stabil, állandó országhatár, mely a Föld más országaira nem jellemző. Trianon szakította meg ezt az állandóságot.

Éghajlati, növényzeti, állatvilágbeli területek határain fekszik. A tejességet megidézve mind a 4 évszak gyönyörűségeinek részesei lehetünk. Itt mindenből megvan az élet továbbviteléhez szükséges minimum, a mag. A megélhetéshez minden energiaforrás és nyersanyag rendelkezésre áll. A földi egység jelképeként megtalálható minden tájforma, az ásványok és kőzetek széles skálája, minden gyógyvíz és gyógynövény, ami a világ más részein csak külön-külön, részletekben, hiányosan fordul elő. Természeti kincsekben, nyersanyagokban, erdőkben, vizekben, nemes és drága kövekben gazdag, a növényvilág széles skálájával rendelkezik és bővelkedik."

 

Arany Érték fizikai és Arany érték Szellemi-Energetikai szinten:

"A magyar aranybányászat Erdélyt is beleértve évszázadokon keresztül a legjobb minőségű aranyat biztosította. Valóban aranyat ér. A középkorban értékmérőként használták. Európában a magyar királyság rendelkezett a legnagyobb jövedelemmel. Aranytermelésben a középkor idején Magyar-ország állt az első helyen. Az Árpád korban az arany föveny aranyként is előfordult, ami azt jelentette, hogy szinte bányászat nélkül, a felszínről lehetett kitermelni. Az itt található arany mennyisége a mai napig is meghatározó. A Habsburgok a XV. szd-ban rátették kezüket erre az aranykészletre, mely már abban az időben is a legnagyobb mennyiségű és a legjobb minőségű aranynak számított.

A világ ezüst termelésének 1/5-e hazánkból származott."

 

 Kárpát Bárka

A hely, a terület mutatja az ÉRTÉKÜNKET, visszatükrözi fizikai szinten is.

A hely, terület mutatja a rezgésedet, a Minőségedet, akár hol is legyél a térben, leolvasható belőle az, hogy milyen rezgésen vagy, milyen minőségek rezegnek benned, akár tudsz róla, akár nem.

Nem feltétlen az számít, amit a szemeddel látsz, vagy hiszel másokról külső jegyek, külsőségek alapján, 

ha itt vagy, ezen a területen, akkor kompatibilis vagy ezzel a frekvenciával,

az Élet Teremtő Arany Frekvenciával, aminek a fizikai vetülete, tükre, tükröződése maga az Arany fizikai megjelenése.

Ha nem bírod ezt a frekvenciát, akkor azt fogod érezni, hogy lök ki magából a terület, taszít, és akkor el akarsz innen menekülni.

Ha bírod, és képes vagy az Életet elfogadni, és képes vagy a hellyel, a területtel együttműködően létezni, és a területtel Társ-Teremteni, akkor te ezen a frekvencián rezegsz, OTTHON VAGY a területen. A Hazában, Anya, Föld-Anya Nemzeti Tudatsíkú bölcsőjében, Anya-HAS-ában, bárhol is legyél ezen belül területileg.

Ha Te ide születtél, erre a területre, akkor benned is ugyan úgy rezeg ez a frekvencia a tudattalan, nemzeti tudatsíkú rétegedben.

Ha te ideszülettél, az azt jelenti, hogy része vagy ennek a területnek, és a terület visszatükrözi azt ami benned van, oda-vissza.

Nem kell valahova eljutnod, hogy otthon légy, hogy hazatérj, mert Benne Vagy, Most is!

Benne van a rendszeredben, egy nagyon nagy és meghatározó rétegedben, ami a gyökered, az alapod.

A terület Energetikailag Mindig Egységes, ezt az ember semmilyen módon nem tudja megbontani.

Csak azt HISZI, hogy megbomlott, mert elhisz egy külsőbb, felsőbb, nemzeti-tudati rétegbe ágyazott információt, hogy ezt valaki elvette, hogy ezt valakik lehatárolták, hogy ezt valakik eladták másoknak, akik azt hiszik attól az az övék lesz. 

NEM!

Ettől a VALÓS ENERGETIKAI GYÖKÉR EGYSÉG ALAPJA a területnek mint sem változott,

 csak a benne és rajta élő emberek hitték el, 

egy sokkal kisebb, gyengébb, amolyan icpurka-picukra felszínes információs réteg tapasztalásból kiindulva.

Tehát attól mert azt hiszi valaki, hogy Ő ezt lekerítheti más módon, mint az önmagában lévő Energetikai Egység, az téved, és ezért mivel ez nem valós lekerítés, ezért neki azt mindig meg kell védenie, vagy mindig újra meg kell érte harcolnia, hogy látszatra az övé maradhasson.

LÁTSZATRA!

Ami valós, azt nem kell levédeni, azt nem kell lezárni, és azért nem is lehet megharcolni, hogy azé legyen, akinek ehhez nincs rezgés szinten köze.

A Kárpát-Medence Őrzői A MAG-URA energiával és rezgéssel és információval bíró MINŐSÉGEK. 

Ez egy Valós, Egyetemes, a teremtésben és a Föld Bolygóval való Együttműködésben Egy Alap Törvény.

Ez az Energetikai Kozmikus szintű alaptörtvényünk olyan mélyen beágyazott, és minden Földtörténeti korszakot átívelő Gyökér réteg minden erre a területre beszülető ember nemzeti-tudatsík rétegében, mint energetikai-történelmi-emléktár, hogy ez mindent felülír!

Abban a pillanatban, mikor ezt a mély rétegű egységes, mindenkiben benne rezgő emléktár rétegünket elérjük információs szinten, az mindenkiben egyszerre megmozdítja ezt a rétegét, és beindul az emlékező programja, és fel fog jönni a tudattalanból.

MOST ITT TARTUNK!

Ez Történik MOST!

Tehát:

jelen pillanatban két információ rezeg az emberekben,

még pedig egy VALÓS, MÉLY GYÖKÉRPONTÚ ALAP szintű Egyetemes, Kozmikus szintű ENERGIA-TÖRVÉNY,

és egy pár ezer éves kis földi, emberi történelemben, felszínen éppen hatalmon lévő és egymás között mókás kis paktumokat kötögető emberek közötti papírra rögzített megállapodások. 

Az EMBER a valódi Ember JÓZAN EGYSZERŰ ESZÉVEL is TUDHATJA, hogy melyik az erősebb.

A Minőségből is látszik, hogy ha a Mag-Mágus Tűz által elég az a kis mókás papírdarabka, amin a kicsike emberkék azt hitték majd ők egymás között kalmárkodhatnak egy összefüggő területtel és azt erőszakkal, butuska fegyverekkel, zsarolással, agresszióval, megfélemlítéssel fenn tudják tartani, amiket kialkudtak egymás között, akkor az bizony csak egy kis hamu, és semmi egyéb.

Míg az energia minőség az VAN, és az mutatja magát.

És már meg merjük mutatni MAG-unkat, és már fel is ismerik egymást a valós minőségek, és egyre inkább rohamosan ébredeznek.

Azt lássátok még, hogy amit most hisztek, ami a 3.dimenziós mátrixból vetítődik ki, és azt hiszitek ez a valóság, ez csak egy icurka-picurka kis kartondoboznyi mentális-mozi, emberek fejében lévő valóság. És az embereknek ezt a kicsike kis valóságnak vélt látványt már nagyon nagy erővel és akarttal, és fondorlatokkal tudják csak fenntartani.

Egyetlen egy felébredő Lélek, több 100 ezer másik mátrixba ragadt alvó ember által vetített valóságrészt ír felül, tehát minél többen lépünk a saját egyetlen valós, kozmikus szintű helyünkre, az egyszerre több millió embert mozdít át. Attól függ, ki mekkora minőség energetikailag és tudatilag a valós valóság szerint. Attól is függ, hogy milyen Tudati és Mag mélységig ismer már magára és tud megtartani és felvállalni.

Ennek a felébredésnek, átmozdulásnak és átrendeződésnek értelmetlen ellentartani, hisz ez energetikai szinten történik a lélekprogram szerint.

Mivel az Energetikailag Egységes Terület a MAG-HÁLÓ (Tulipán Háló)-ba lett bealtatva  az egész fonák teremtés, eddigi nemzeti tudatsíkja, ezért mindenki akinek ebbe bekötése volt, és rezeg a saját tudattalanjában, az bizony átkötődött egyben.

Ezen keresztül FORDULUNK EGYBEN egy TUDATKÉNT, EGY-TEST-ként és EGY-Szívként az "aranykorba", a korábban már elmondottak szerint, most egy új, és eddig teljesen ismeretlen módon. Még pedig az eddig nyitva maradt földtörténeti korszakokat záró, és összeadódó módjával, ahol a különböző korszakok tapasztalati eszenciái kerülnek, kiegyenlítődésbe és összeadódásba.

 

Teremtés hullám 5-9. napja egy egységben, gyakorlati rész:

(szintén mindegy mikor csatlakozik bele az emberi elme részed, és mikor olvassa el, mert bizony azt érzékeljük és látjuk,-és talán már a fentiek fényében értitek is, hogy miért-, hogy úgy is benne vagy, a magasabb tudati részeitek mind egybefüggően benne vannak, és történik a jelenben veletek is, akár tudtok róla az emberi fejecske szintjén, akár nem. Amikor ezt olvasod, akkor válik benned tudatossá, és akkor kattan a helyére megértés szintjén az, aminek a részese vagy te magad is, együttműködően, és te akkor engeded el az eddigi elem kapaszkodóidat, vagy eddigi mentális képeidet)

5. nap 08.04. A megvalósulási folyamat cselekvő része: Hogyan erősíthetem fel legjobban?

Azt hiszem a vihar mutatta a szellem és az anyag közötti összecsapást, a két világ találkozási pontjában, kapujában voltunk. A poláris világ nemzeti tudatsíkú központi magja összekötődött az arany frekvencia központi tudattal. Kiléptünk a 3.dimenziós mátrix legalján a főkapun. A legmélyebb ponton voltunk a mátrixban, ennél nincs lejjebb.

Egyéni szinten megélhettük a félelmeket, találkozhatott mindenki a saját még fel nem ismert démonjaival, az ismétléseivel, vetítéseivel, berögzült, idejét múlt bakelit lemezeivel. (erről fogok mesélni az egyéni megélésemről is később ide csatoltan, hogy egyben meg legyen rögzítve az utánunk jövőknek... )

6. nap 08.05. Tartalom mozgásba lenül: Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

Belső egyensúly egyéni szinten: átkötődést segítő minőségek a kristály-krisztus tudatunkba a személyiség szintünkről

Anyu-apu polaritásból átkötődés, kinyílás, visszanyílás, emlékezés a csillagtudatosságú női-férfi energia minőségekre. A krisztusi 4 pillérre emlékezés, a tudat átemelése.

Egyéni Energetikai Teretek Krisztus/Kristály Tengelyetek 4 megtartó pillére

és a kristály minőségű bennetek lévő Női és Férfi energiáitok

ábrája,

, hogy értésétek, hova emelődik át a tudat és energetikailag hogyan zártatok le eddig,

saját magatok saját kristály/krisztusi minőségű energiáira

Egyszerűbben, anyu-apu alapján bennünk élő női-férfi személyiség képből a valódibb női és férfi minőségekbe átkötődés, azok kiegyensúlyozása. A mágneses és elektromos energiák kiegyensúlyozása, a lunáris és szolári női és lunáris és szoláris férfi energiák kiegyensúlyozása, azok összeadódó együttműködése az egyéni rendszerünkben.

Még egyszerűbben, nő és férfi társaink egymás értékeinek felismerése, azok értékelése, és azok kiegyensúlyozott együttműködése együtt teremtés gyakorlása.

7-8. nap 08.06-07. energiával feltöltődés: Hogyan hangolhatom össze szolgálatomat másokéval? Mennyire hiszek magamban?

Egyéni szintű átfordulásokhoz maximális erő, a legbelső rend szerint, "megadom magam a legmagasabb közös tudati tervnek". A hiten túli tudás, megadás ereje, mozgásba lendít egyéni szinten is.

9. nap 08.08. Kiteljesedés a cselekvésben. Hogyan érjük el a közös teremtési célt?

egyénitől a legmagasabb közösségi szintünkig egyben, bennünk felépült torony.

Legalsó szinten magammal összeadódás, együttműködés (emberi és magasabb perspektíváim).

Másokkal(társ, pár, család, lélekcsalád, nemzet, eredetcsalád stb...)  való összeadódás, együttműködés szándéka cselekvően.

Természettel, Földdel összeadódás, együttműködés.

és ami még jön egyéniben...wink

 

Tudom, és megértem, hogy sokan nem értitek, amiről írunk.. Minden rendben van veletek, ez mondhatni teljesen természetes. De ne akadjatok fenn rajta, ez mélyebben hat, és egy belsőbb pontodon rezdül meg benned ha hagyod... 

ezért javasoljuk mindig az olvasás vagy a hanganyagok meghallgatása előtt az alábbi két írást, emlékeztetőnek:

Hogyan olvass az oldalon?

A Hangfelvétel meghallgatása előtt feltétlen olvasd el!

 

Ahhoz, hogy 5.dimenziós tudatos teremtővé váljatok, szükséges, hogy megértsétek az 5.dimenziós tudatos szív-teremtés módját gyakorlatiasan. Magatok miatt, mert amíg nem váltok rá tudatossá, és nem ismeritek ki gyakorlatiasan a világotok teremtési módjait különböző tudati szinteken, addig marad a mentális-mátrix vetítés számotokra.

Ennek vagyunk a valós gyakorló terepe, és most ráadásul élesben gyakorlatozunk, cselekvően, mert közben már történik is veletek MOST éppen nemzeti tudat síkon egyben.

 

szeretettel

Shana és a SzívTudat Központ