SzívTudat Központ - 1. rész Fog-kódok Renum11-el kikódolása Noris Ács Miklós- Szellemi megértés a számok mögötti mentális fogalmi jelentésükről Shana-Mágikus Tűzfény Életbeindító impulzusával összeaódva
 

 36 perc

 Javaslom, hogy mielőtt hallgatni kezditek a struktúra számok mögötti információkat, hangolódjatok a magközponti tengelyetekbe, 

Szivközpontmag- Kristálymag-Eredetmag-Testtudat Sejtmagközpont- Gyémánt Szellem Szikra ATOM, és engedjétek meg, hogy a fogalmak és a mögöttük levő energia minőségek, betöltődjenek, és aktívvá élővé váljanak bennetek azok a minőségek, amikre szükségetek van belőle.

Ennek a pozitív szűrője a legtisztábban a Gyémánt Szellemszikra Atom minőségetek, ami garantálja, hogy úgy fognak az adott szellemi kódok hatni, ahogy nektek az  a legjobb számotokra. Tehát nem szimpla mentális megértést kaptok, hanem élő energiák kerülnek a fogalmak mögé.

A hanganyag végén is elmondom, mit érzékeltem, miközben mondta fel Miklós, milyen energiákkal telítődtek az idea fogalmak, váltak élővé.

 

639: 

Önmegvalósítási út megjárása

(Gyémánt Szellemi szikra Atomból a legtökéletesebb Formát, testet megvalósítani, újra strukturálni, önmagam legtökéletesebb megvalósítása)

Transzcendentális emlékezés

A Gyémánt Kulcs megszerzése

A Szellemi létezés szimbólumai

Transzcendens közép megtalálója

Jézus rezonancia megvalósulása

Dekódolás elvét tökéletesen megérteni

Önmagára irányuló reflexió lényege

Te vagy a világ legtökéletesebb embere

Isteni bölcsesség elnyerése =BölcsességFOG

Természetfeletti hangoltság

Tökéletes viszonyulás

Rejtett szabadság felfedezése

Abszolút Isteni Önvaló

Az Aranyspirál működtetése

Isten FOG-ALOM Tisztulása

Ráhangolódás a tiszta Igazságra

Átstrukturálás ELVE

A TUDATOS gondolkodás Elvét megérteni

Ellen beavatási erők (manipulatív Hitrendszerek, Hiedelmek) leküzdése

Milyen helyzeted van a világban

Az Önmagát megvizsgáló TUDAT

Igazság felismerésének képessége

Az EMBER FOG-ALMÁT hiánytalanul megérteni

A LÉT jelentését pontosan megérteni

Az ISTENI FÉNYTEST KIALAKULÁSA

A Szentlélek működését jól megérteni

Az örökifjúság titkát teljesen megérteni

A Szeretet fejlődésben valósul meg

A GENETIKAI KÓD LÉNYEGÉNEK PONTOS MEGÉRTÉSE

Önátadás ösvényét járni

Az Aki ÚR a TÖRVÉNYEK FELETT

Így lehet kiütni az ENTRÓPIÁT

421:

Újonnan születés

Kivitelezhetőség

Észhez térés

Kettősségből EGYSÉGBE

Isteni Kegyelem ereje

Szabadság ábrázata

Magában való LÁTÁS

Igazság megtalálása

Szer-Tartások

Az Új FÖLD megvalósulása, megvalósítója

A TISZTA TUDAT (TUDAT TISZTA FÉNYE, ami által Újrarajzolhatjuk a részeinket)

a MÁGIKUS VÁLTOZÁS

A GYÓGYÍTÁS LÉNYEGE

TISZTÍTÁS KÓDJA

A mozdulatlan Tengely

Szent nemzés

Isteni küldetés

a SZELLEMI MEGVÁLTÁS

TUDATOS CSELEKVÉS

Az autentikus LÉT

a SZER-ELEM TÜZE

Tűzz magad elé célt

a TELJES VALÓSÁG URALÁSA

Szembenézés Önmagammal

Szabad ember nem fél semmitől

a LINEÁRIS IDŐ VÉGEZETE

a Spirituális Feltámadás

IDENTITÁS VÁLTÁS

452:

a Tudat felszabadító akciója

Kiválasztott

Oktatási rendszer

Végtelen Tudatosság

Helyzet kompatibilis 

a Láthatatlan Szellemi Lélek

Az IDŐK felettiség Jelenléte

Mágikus Szeretet Lánc

a Tudat Tudatszáma

Én vagyok a megfejtés Kulcsa ezt mondja ez a szám

A Megváltó Mindenségtudat

Gondviselő Isten Akarata (Isteni Szándék-Akarat -ot FOG-OM)

a FÉNY KVANTUM Tengere

a Sárkány Szíve

Dimenziókapuk kinyitása

az Összes Megoldás

a Tiszta befejezés

 

Shana-Noris együtt-egymásért életbeindító, Új Teremtés- itt most a Gyémánt Szellemszikra legtisztább, legtökéletesebb Önmagunk isten Emberi szintjének, a 12 NDS szálú Emberi formához tartozó fogazat struktúra beindítása